Aalborg Friskole

bestyrelse

Aalborg Friskoles bestyrelse består af syv repræsentanter samt to suppleanter fra forældregruppen. Bestyrelsesmedlemmerne sidder to år ad gangen (med mulighed for genvalg) og vælges ved den årlige generalforsamling på skolen.

Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeren for skolens drift og økonomi, herunder forvaltning af statslige tilskudsmidler. Den daglige pædagogiske ledelse står skolens leder for.

Maja Emcken

Medlem af PR-udvalg. Forælder i Merkur (0. klasse) og 3. klasse.

Lisbet Pagter

Bestyrelsesformand. Forælder i 7. klasse.

Henriette Casper Jensen

Næstformand. Forælder i Saturn og Mars (6. årgang)

Rune Thomassen

Økonomiudvalgsformand. Forælder i Saturn (6. klasse) og 9. klasse.

Christian Robert Dahl Jacobsen

Økonomiudvalgsmedlem. Forælder i Neptun (1. klasse)

Allan Dyrby Kristensen

Formand for bygningsudvalg. Forælder i Merkur (0. klasse) og Saturn (6. klasse)

Lone Damgaard

Medlem af bygningsudvalg. Forælder i Merkur (0. klasse), 5. og 8. klasse.

Lone Skadkær Jensen

Bestyrelsesmedlem.

Nicolai Lange

Skoleleder Bestyrelsesmedlem.

Heidi Zaar Larsen

Viceskoleleder. Bestyrelsesmedlem.

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33