Aalborg Friskole

Blå gruppe (8.- 9. klasse)

I Blå gruppe er der et stigende fokus på at ruste eleverne til skiftet fra Friskolen til ungdomsuddannelse.

Eleverne vil have perioder, hvor fagligheden er i højsædet, og hvor der dermed arbejdes fagligt engageret og målrettet mod de kommende ungdomsuddannelser. Men der er også perioder, hvor engagement og interesser ligger uden for skolearbejdet. Derfor bruger vi stadig mange ressourcer på at sikre helheden i elevernes skolegang.

BLÅ GRUPPES VÆRDIER

Undervisningen i Blå

En skoledag i Blå gruppe ligger indenfor tidsrummet  8:30-15:30.

I blå gruppe er der, én dag gruppe-blokdag om ugen.

På gruppe-blokdagen arbejder børnene på tværs af klasserne i gruppen, gerne i tværfaglige emner. Der er rig mulighed for, at de yngste elever kan spejle sig i gruppens ældre elever og de ældste elever lærer at tage ansvar og lære fra sig. 

Gruppe-blokdage indgår i fagenes årsnomering.

Eksempel på skema i blå

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:30-8:45
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
Morgensang
8:45-9:45
Historie
Matematik
Idræt
Tysk/Fransk
Blokdag
9:45-10:15
10:15-11:45
Tysk/Fransk
Billedkunst/
Musik
Dansk
Blokdag
11:45-12:15
12:15-13:15
Matematik
Fysik/Kemi
Dansk
Geo-Bio
Kl. Time
13:15-13:30
13:30-14:00
Dansk
Linjefag
14:00-15:00
Dansk
Linjefag
Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33