Aalborg Friskole

Indmeldelse

Indmeldelse starter med jeres besøg på Aalborg Friskole.

Hvis den indledende snak fører til en videre interesse, er næste skridt, at I udfylder indmeldelsespapirer.

Hvis det drejer sig om indmeldelse i 0. klasse, kan det betale sig at være i god tid. Der kan også være venteliste ved de øvrige klasser, men det er dog ikke håbløst at indmelde sit barn via venteliste.

Linket her fører til en indmeldelsesblanket via NemId. Det koster 450 kr. at komme på ventelisten – du kan kun skrive dit barn op, hvis I har samme folkeregisteradresse.

I feltet “Eventuel kommentar” bedes du give en kort beskrivelse af dit barn. Læg gerne vægt på barnets stærke og svage sider. Skriv også, hvis der er familiemæssige forhold, som skolen/klasselæreren skal være opmærksom på.

Information om maksbetalinger og indtægtsbestemte rabatter findes på takstbladet herunder.
Takstblad
Link til betalingsvedtægter
Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33