Aalborg Friskole

Fritter

Fritter er vores SFO (Skolefritidsordning), hvor børnene har mulighed for aktiviteter og samvær med hinanden efter endt skoletid.

Børnene er meget forskellige og det er deres behov også nogen har brug for den frie leg, andre vil gerne de mere planlagte aktiviteter, dette forsøger vi at skabe rammerne for.  Det er vigtigt for os at tilbyde børnene et bredt udvalg af aktiviteter og værksteder, for at sørge for at alle børn har et godt sted at lande i Fritter, med nogle voksne der ser hvert enkelt barn i det store fællesskab

Fritter tilbyder bl.a.:

  • Kreative værksteder
  • Aktivt udeliv
  • Rollespil
  • Øvelser i digital dannelse

FRITTER VÆRDIER

Fritter fakta

Fritter er opdelt i Rød fritter (0.-2. klasse) og Gul fritter (3.-5. klasse).

Der er seks pædagoger tilknyttet fritter. Hver pædagog er også tilknyttet en af klasserne fra 0. til 5. klasse som klassepædagog. Her agerer de sparringspartner til klasselæreren, hvor de også har timer afsat til undervisning samt trivselsarbejde.

For at skabe tryghed følger klassepædagogen som udgangspunkt klassen hele vejen fra 0. til 5. klasse.

Fritter arbejder også med pædagogiske rammeplaner og har fast frugtordning.

Åbningstider i Fritter: 6.30-8.30 og 13.15-16.30
Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33