Aalborg Friskole

SKOLEYOGA - og lidt om trivsel

Nutidens børn står i dag overfor enormt pres i forhold til at præstere i en verden og i et samfund, der kan virke overvældende.

Yoga og mindfulness er pædagogiske redskaber og tilgange til at fremme trivsel og læring i undervisningen og i skolen med henblik på at håndtere fysisk, mentalt og følelsesmæssigt stress.

At integrere denne praksis er en enkel måde at gøre vores skolebørns/elevernes skoleliv/liv gladere og sundere, hvilket kan være med til at øge deres kapacitet til at lære effektivt, til at selvregulere adfærd samt opnå en personlig og faglig succes. 

 

På Aalborg Friskole har vi Skoleyoga på skemaet i Rød gruppe, hvor børnene har en ugentlig lektion på hhv. 0, – 1., -2. og 3. årgang samt elementer heraf på andre årgange også.

Her arbejder vi med trivsel i form af gruppearbejde, samarbejdsøvelser, en til en og det at lære nyt sammen med andre.

Som en hjælp til at skabe en positiv grundstemning i klasserummet, bruger flere lærere – navnligt i Rød Gruppe yoga, stille stunder samt opmærksomhedsøvelser med lyd med henblik på at skabe en rolig, sund, tryg, forudsigelig grobund for trivsel og læring i skoledagen.

Vi har fokus på “leg og læring”, herunder motorik, koncentration, samarbejde, sanseintegration, selvværd og selvtillid og dette indenfor en pædagogisk ramme, hvor yoga og mindfulness er nogle de bærende elementer i undervisningen.

 

Vi tilbyder endvidere Teenyoga, som linjefag i Blå gruppe. 

I Teenyoga arbejder vi meget med at gøre eleverne mentalt klar til, hvorledes de kan håndtere de kommende eksamener ved hjælp af fysiske øvelser, åndedrætsøvelser og personlig udvikling, hvor vi har fokus på selvværd, selvtillid og arbejder med emner, som influerer de unges hverdag. Gennem tillid, åbenhed og forståelse skaber vi stærke, unge og selvstændige mennesker, der tør stå ved sig selv.

 

“Man ser tilbage på påskønnelse til de strålende lærere, men med taknemmelighed til dem, der rørte vores menneskelige følelser.

Pensum er meget nødvendigt råmateriale, men varmen er den afgørende faktor for den voksende plante og for barnets sjæl, Carl Jung.

 

Der forskes løbende indenfor yoga og mindfulness og nogle af de fordele der er, er bl.a.:

 

FYSISK:

 • Generel forbedret sundhed
 • Øget styrke og fleksibilitet
 • Forbedret kropsbillede
 • Bedre søvnkvalitet

 

MENTALT:

 • Forbedret evne til at skabe fokus og opmærksomhed
 • Øget engagement 
 • Større sanseintegration
 • Bedre intuitionFØLELSESMÆSSIGT:

 • Forbedret følelsesmæssig selvregulering
 • Større selvværd og selvtillid
 • Øget modstandskraft
 • Nedsat stress og angst

 

SOCIALT:

 • Større medfølelse, empati og moral
 • Forbedrede kommunikationsevner
 • Øgede lederevner
 • Reduceret mobning
 • Større følelse af at være en del af et fællesskab

             Kilde: Lilleyogahus.dk

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33