Aalborg Friskole

Forældreopgaver

På Aalborg Friskole forudsætter vi at alle, forældre, børn og ansatte, bakker op om skolens fællesskab og værdier. Et fællesskab hvor børnene sikres et trygt og godt skoleliv med en solid faglig undervisning og et sted, hvor alle oplever at blive lyttet til og taget alvorligt. 

Som friskole-familie indgår man i et fællesskab, hvor praktiske opgaver på skolen løses sammen.

En friskole-familie skal årligt levere ni kryds til en krydsliste. Krydsene tildeles bl.a. for opgaver som:

  • Forældrestyrede skoledage
  • Rengøring
  • Arbejdslørdage
  • Sociale arrangementer i de enkelte klasser
  • Bestyrelsesarbejde.

Vi opfordrer til, at børnene involveres i at løse de praktiske opgaver, så det bliver en hyggelig aktivitet på tværs af familier og klasser.

Som nystartet familie på Aalborg Friskole får I adgang til skolens intranet, ForældreIntra, hvor I finder uddybende information om forældreopgaverne hos os.

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33