Aalborg Friskole

Skolepenge

Skoleåret regnes fra 1. august til 30. juni (juli er betalingsfri). Betaling for et helt skoleår er delt ligeligt ud på 11 måneder.
Depositum
3.000 kr.
Ventelistegebyr
450 kr.
Max betaling pr. mdr. pr. familie
4.500 kr.
Normal- og søskendebetaling, skole
1. barn
2. barn
3. barn
4. barn
1.650 kr.
1.050 kr.
630 kr.
0 kr.
Normal- og søskendebetaling, SFO
Rød Fritter (0.-2. kl.)
1. barn
2. barn
3. barn
4. barn
1.495 kr.
950 kr.
580 kr.
0 kr.
Gul Fritter (3.-5. kl.)
1. barn
2. barn
3. barn
4. barn
875 kr.
550 kr.
350 kr.
0 kr.
Skolerejser
Pr. måned i Grøn (6.-7. kl.) og Blå (8.-9. kl.) gruppe
175 kr.
Elever der starter på skolen i Grøn (6.-7. kl.) eller Blå (8.-9. kl.) gruppe, betaler det samme som øvrige til det pågældende klassetrin. Herudover beregner kontoret, hvad der evt. skal betales yderligere således, at rejsen for den enkelte er finansieret.
Betaling for lejr og rejser kommer oveni max betaling og skolepenge.
Indtægtsgrænser og faktorer for indtægtsbestemt rabat.
Gruppe
Hustandens samlede indkomst
Betalingsfaktor
Rabatprocent
0
0 - 117.000 kr.
0
100%
1
117.001 - 208.110 kr.
0.5
50%
2
208.111 - 295.630 kr.
0,75
25%
3
295.631 - 384.460 kr.
0,85
15%
4
> 384.461 kr.
1
0%
Minimumsbetaling for SFO på 495 kr.
Der gives ikke søskendereduktion eller indtægtsbestemtrabat på skolerejser.

Løbende indbetalinger skal ske via Pengeinstitutternes Betalingsservice – PBS.
Ved betaling på anden vis tillægges et ekstragebyr på 100 kr. pr. måned til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet hermed.

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33