Aalborg Friskole

Skolepenge

Skoleåret regnes fra 1. august til 30. juni (juli er betalingsfri). Betaling for et helt skoleår er delt ligeligt ud på 11 måneder.
Depositum
3.000 kr.
Ventelistegebyr
450 kr.
Max betaling pr. mdr. pr. familie
4.600 kr.
Normal- og søskendebetaling, skole
1. barn
2. barn
3. barn
4. barn
kr 1.695
kr 1.095
kr 650
kr 0
Normal- og søskendebetaling, SFO
Rød Fritter (0.-2. kl.)
1. barn
2. barn
3. barn
4. barn
kr 1.525
kr 980
kr 600
kr 0
Gul Fritter (3.-5. kl.)
1. barn
2. barn
3. barn
4. barn
kr 1.075
kr 750
kr 550
kr 0
Skolerejser
Betaling for skolerejser pr. mdr. - grøn og blå
kr 200
Betaling for lejr og rejser kommer oveni max betaling og skolepenge. Der gives ikke søskendereduktion eller indtægtsbestemtrabat på skolerejser. Elever der starter på skolen i grøn eller blå, betaler det samme som øvrige til det pågældende klassetrin. Herudover beregner kontoret, hvad der evt. skal betales yderligere således at rejsen for den enkelte er financieret.
Indtægtsgrænser og faktorer for indtægtsbestemt rabat.
Gruppe
Hustandens samlede indkomst
Betalingsfaktor
Rabatprocent
0 - 120.200
100%
1
120.201 - 213.950
0.5
50%
2
213.951 - 303.760
0,75
25%
3
303.761 - 392.300
0,85
15%
4
392.301
1
0%
Minimumsbetaling for SFO på 495 kr.
Der gives ikke søskendereduktion eller indtægtsbestemtrabat på skolerejser.

Løbende indbetalinger skal ske via Pengeinstitutternes Betalingsservice – PBS.
Ved betaling på anden vis tillægges et ekstragebyr på 100 kr. pr. måned til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet hermed.

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33