Aalborg Friskole

Klassekvotienter

Et kerneelement ved vores skole er små overskuelige klasser.

Stærke fællesskaber i overskuelige rammer – sådan har det altid været på Aalborg Friskole.

Klassekvotient på de forskellige klassetrin:

  • Rød    (0. -2. kl.): op til 22 elever
  • Gul     (3. -5. kl.): op til 22 elever
  • Grøn  (6. -7. kl.): op til 22 elever
  • Blå     (8. -9. kl.): op til 24 elever

Skolens ledelse kan dog vælge at fravige klassekvotienten eller lukke for tilgang til en klasse ud fra pædagogiske eller sociale hensyn.

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33