Aalborg Friskole

MUSIK

Vi vil så vidt muligt tilbyde undervisning i følgende instrumenter på 3 niveauer:

  • Trommer
  • Guitar / Bas
  • Klaver
  • Sang
  • Ukulele
  • Elektronisk musik / lav musik på din computer (kun hold)
  • Sang, spil og bevægelse (SSB) (kun hold)

Alle deltagere vælger sig ind på et af de 3 niveauer: Nybegynder, Let øvet og Mere øvet. I år er det muligt at tilmelde sig holdundervisning for 2 personer – prisen er den samme, men eleverne får længere undervisning hver uge.

Undervisningen

Undervisere

Underviserne er primært studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium Aalborg, og undervisningen bliver planlagt, så den passer med den enkelte elevs skema på skolen. AFM modtager tilskud fra Aalborg Kommune til drift af foreningen.

 

Undervisningens struktur

For at få mulighed for at tilegne sig færdigheder på et instrument er musikundervisningen tilrettelagt som soloundervisning med 20 minutters solo instrumentundervisning pr. uge, hvor eleverne får instruktioner i, hvad de skal øve til næste gang. For eleverne, der har tilmeldt sig holdundervisning, vil undervisningen omfatte 40 minutters undervisning.

Vi vil i samarbejde med underviserne planlægge og arrangere sammenspilsundervisning for eleverne i slutningen af hvert semester. Dette vil vi gøre, både fordi vi mener, at sammenspil er en vigtig del af det at spille musik, og intentionen er også, at musikskolens elever kan optræde til ét eller flere af skolens arrangementer i løbet af skoleåret.

Priser

Ved tilmelding til ovenstående blanket accepterer man en opkrævning på 1500 kr. pr. halvår. 1. rate er for perioden september 2023 til og med januar 2024 og indeholder et engangskontingent på 500 kr. pr. år til foreningens administration. 2. rate dækker fra februar 2024 til og med juni måned 2024. I alt ca. 25 undervisningsgange. Prisen på elektronisk musik og SSB afhænger af antal tilmeldte, men den forventede pris er maksimalt 1000 kr. pr. halvår. I tilfælde af ønske om at modtage undervisning på flere instrumenter, betales der en reduceret pris for det andet instrument.

Afbud/Ferie

Ved elevs afbud godtgøres undervisningen ikke. Ved lærers afbud godtgøres undervisningen i slutningen af skoleåret (juni måned).  Afbud skal meldes direkte til underviser. Mail og telefonnummer vil fremgå af skemaet. Det er elevens/forældrenes ansvar, at eleven møder op til undervisningen. Informationer om tider vil hænge på Aalborg Friskoles skoletorvet og de meldes ud på mail forud for opstart af undervisningen.

Der er ingen undervisning i ferier og på helligdage.

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33