Aalborg Friskole

Rød gruppe (0.- 2. klasse)

I Rød gruppe vil vi gerne skabe en hverdag, som er tryg, tillidsskabende og fuld af glæde.

I Rød gruppe er det de nære relationer, som er det primære i dagligdagen. Derfor ønsker vi fra starten at give børnene et tilhørsforhold og sammenhold i forhold til kammeraterne, voksne og skolen. 

I Rød gruppe skal børnene i stigende grad lære at tænke og agere selvstændigt, mere end de har været vant til i børnehaven. Det er med til at gøre dem mere robuste på det sociale, personlige og faglige plan.

Trivsel og læring er tæt forbundet, derfor er det vigtigt, at børnene oplever glæde ved at komme i skole.

RØD GRUPPES VÆRDIER

Undervisningen i Rød

En skoledag i Rød gruppe ligger i tidsrummet  8:30-13:15.

Eleverne har to blokdage om ugen, en gruppe-blokdag og en klasse-blokdag.

Gruppe-blokdage er dage hvor børnene på tværs af klasserne arbejder tværfagligt og fordyber sig i forskellige emner. Dette er med til styrke fællesskabsfølelsen, tryghed og ansvar. Der er rig mulighed for, at de yngste elever kan spejle sig i gruppens ældre elever og de ældste elever lærer at tage ansvar og lære fra sig. 

Klasse-blokdage  er der mere fokus på den enkelte klasse og det enkelte barn, da forventningerne både fagligt og socialt er mere differentierede. Dette er med til at styrke klassens sammenhold.

Eksempel på skema i Rød

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:30-8:45
Morgensang og
læsebånd
Morgensang og
læsebånd
Morgensang og
læsebånd
Morgensang og
læsebånd
Morgensang og
læsebånd
8:45-9:45
Dansk
Engelsk
Blokdag (Gruppe)
Musik/Yoga
Blokdag (Klasse)
9:45-10:15
10:15-11:45
Idræt
Matematik
Blokdag (Gruppe)
Dansk
Blokdag (klasse)
11:45-12:15
12:15-13:15
Fritter-time
Matematik
Blokdag (Gruppe)
Dansk
Kl. Time
Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33